Reiki

reiki_teken

De daad van het leggen van de handen op het lichaam van een mens of het lijf van een dier om pijn te verzachten en weg te nemen.
Reiki is geen godsdienst of verbonden met een godsdienst, maar deze levensenergie vormt de bron van het leven zelf en is veel ouder dan welke religieuze filosofie ook, zowel in opzet als in werkelijkheid.
usuiHet traditionele Reiki-verhaal begint in het midden van de 19e eeuw bij Mikao Usui, hij was rector van de Doshisha Universiteit in Kyoto, Japan.
Toen zijn leerlingen hem vroegen hen de methode uit te leggen volgens welke Jezus genas, begon hij een zoektocht van tien jaar om deze kennis te leren.Hij zocht informatie bij de christenen in Amerika, maar vond deze echter niet. Na 7 jaar keerde Usui terug naar Japan en nam zijn intrek in een Zen-boeddhistisch klooster, waar hij de teksten met de heelkundige formule vond die hij nu in het oorspronkelijke Sanskrit kon lezen. Nu hij begreep wat er stond moest hij nog een proef afleggen.

Die proef bestond uit drie weken meditatie, vasten en gebed op de berg Koriyama in Japan. Hij koos de plek voor zijn meditatie uit en stapelde 21 steentjes voor zich op elkaar en gooide er aan het einde van elke dag één weg om de tel niet te verliezen. In het donkerste uur van de ochtend, vlak voor de dageraad van de laatste morgen van zijn speurtocht, zag Usui een projectiel van licht op hem af komen. Het licht raakte zijn derde oog en hij verloor een tijd lang zijn bewustzijn. Toen zag hij miljoenen regenboogbellen en tenslotte de Reiki-symbolen. Bij elk symbool ontving hij de bijbehorende informatie die nodig was om de helende energie te activeren.

Mikao Usui daalde de Koriyama af en wist toen hoe hij kon helen zoals Jezus en Boeddha dat hadden gedaan. Tijdens zijn afdaling beleefde hij “de vier wonderen”. Hij heelde zijn bezeerde teen, at een volledige maaltijd zonder problemen na 21 dagen te hebben gevast, de vrouw die de maaltijd opdiende had last van kiespijn ook deze heelde hij en tenslotte heelde hij een monnik die op bed lag met een aanval van artritis.

Usui gaf deze helende energie de naam Reiki, hetgeen “universele levenskracht” betekent. Een aantal jaren paste hij deze heling toe in de bedelaarswijk van de stad.
Mikao Usui werd pelgrim en bracht Reiki te voet door Japan waarbij hij inspiratie en kennis op anderen overdroeg. Op die wijze ontmoette hij Chujiro Hayashi, een gepensioneerde marineofficier. Hayashi ontving zijn trainingen van Usui in 1925; hij was toen 47 jaar oud en werd Mikao Usui’s opvolger. In 1930 overleed Mikao Usui.

Chujiro Hayashi opende in Tokyo een kliniek voor helen.

In 1935 komt Hawayo Takata voor heling naar de kliniek van Hayashi. Hawayo Takata was erg ziek en werd in de kliniek geheeld. In 1938 maakt Hayashi bekent dat Takata een master was en zijn opvolger. In 1941 overlijdt Chujiro Hayashi. Takata opende enkele klinieken op Hawaii en bracht vervolgens Reiki naar Amerika. 11 december 1980 overlijdt Hawayo Takata.

Reiki is verdeeld in drie graden. In Reiki I heelt de inwijding zelf op het fysieke niveau ziekten bij degene die de inwijding ontvangt. De fysieke gezondheid van de ingewijde verandert vaak ten goede in de maanden na de initiatie. Reiki I behandelingen zijn bedoeld voor zelfgenezing en genezing voor een ander.
Men heeft drie tot vier weken nodig om zich aan de Reiki I inwijding aan te passen. In die periode kan de Reiki-energie geactiveerd raken op vreemde momenten waarin van behandelen geen sprake is. Een ruimtelijke of tintelende sensatie, intens dromen, waaronder ook dromen over vorig leven, of ontgiftingsverschijnselen, zoals darmstoornissen, een lopende neus of vaak urineren kunnen allemaal voorkomen.
Na Reiki I zoveel mogelijk behandelingen geven, met inbegrip van een dagelijkse behandeling van jezelf.

De Reiki II-inwijding vergroot merkbaar de hoeveelheid helende energie en de inwijding is geconcentreerd op de emotionele, mentale en karma-behandeling van de ontvanger. Behandelen met Reiki II maakt rechtstreekse handoplegging veel krachtiger. Er kan op afstand behandeld worden. In Reiki II worden drie Reiki-symbolen geïntroduceerd en voor het eerst bewust toegepast. Reiki II begint met het sturen van de energie van deze symbolen en biedt eveneens voorlopige informatie over het doorgeven van energie die nodig is om de Reiki III-inwijdingen te kunnen ontvangen.

Reiki III is de graad van de master en leraar. Een master is gewoon een leraar die zich een bepaalde denkrichting heeft eigen gemaakt. Aan deze term kan verder niets worden ontleend. Bij deze inwijding is de energie op spiritueel niveau betrokken en de persoon die de inwijding ontvangt valt een spirituele heling ten deel. Deze energie is pure vreugde, éénzijn met al wat leeft en verbondenheid met de Godheid of Bron. Reiki III omvat nog twee symbolen en de methode om inwijdingen te geven.

De Reiki-behandeling

De Reiki-handposities komen in eerste aanleg ook overeen met de chakra’s.
De chakra’s bevinden zich op de etherische energielaag die een laag boven die van het fysieke lichaam is. Het zijn omvormers van energie en brengen Ki van de aarde en de hemel in het lichaam van de mens of dier. De chakra’s bij mensen bevinden zich in een rechte lijn op het midden van voor- en achterkant van het lichaam.
Een volledige Reiki-behandeling bestrijkt alle chakra’s en alle organen van het lichaam.

1e chakra
wortelchakra
kleur rood
2e chakra
navelchakra
kleur oranje
3e chakra
zonnevlecht
kleur geel
4e chakra
hartchakra
kleur groen
5e chakra
keelchakra
kleur blauw
6e chakra
derde oog
kleur indigo
7e chakra
kruinchakra
kleur violet/wit
chakra

Behalve de zeven belangrijkste en de vele minder belangrijke chakra’s van het etherische niveau, is er nog een lijn belangrijke energiecentra. Achter de kruin en boven het hoofd is het transpersoonlijk punt. De kleur is helder (alle kleuren) en de functie is innerlijke Godheid. Andere centra buiten de kruinchakra kunnen nu in mensen tot ontwikkeling komen. Onder de fysieke voeten is de chakra van de aarde of van het “aarden”, met zwart als kleur. Dit is de schakel tussen mens en planeet, die de mens aardt in de voeding en de magnetische energie van de Aarde.

Er loopt een energielijn tussen het transpersoonlijke punt en de aardechakra. Deze lijn bevindt zich buiten het etherische niveau, op het emotionele/astrale aura-niveau van het lichaam. Deze lijn wordt de Hara-lijn genoemd.

De Hara-lijn is belangrijk bij Reiki II en III.

Hieronder zal ik de Hara-lijn beschrijven

transpersoonlijk punt
alle kleuren
hemelse Ki
causaal lichaam
karmozijnrood
thymuschakra
aquamarijn
middenrifchakra
lindegroen
hara
oranje-bruin
(Tan Tien)
perineumchakra
robijnrood
(Hui Yin)
aardechakra
zwart
aarde Ki

 

Reiki II

 

De Reiki-symbolen

Het eerste symbool is de Cho-Ku-Rei dat wordt gebruikt om kracht te vergroten. In Reiki heet het symbool de lichtschakelaar.

Door het Cho-Ku-Rei symbool te visualiseren wordt je vermogen om tot de Reiki-energie toegang te krijgen vele malen vergroot. Je zult er waarschijnlijk bij elke behandeling gebruik van maken.

De symbolen moeten uit het hoofd worden geleerd en je moet ze exact kunnen tekenen.

Het volgende symbool is de Sei-He-Ki en is bedoeld voor emotioneel healen. De Sei-He-Ki is ook goed te gebruiken
voor dieren. Pas de Sei-He-Ki toe door het symbool:

• voor de geest te halen

• in gedachte de naam uit te spreken en het symbool tegen het verhemelte te tekenen met je tong

• je kunt het symbool ook met de hand in de lucht tekenen of boven het lichaam van de Cliënt

Als je intuïtie je niet aan de Sei-He-Ki doet denken, ga er dan van uit dat het symbool voor de healing niet nodig was.

Het derde symbool is de Hon-Sha-Ze-Sho-Nen.
De Hon-Sha-Ze-Sho-Nen verschijnt in de vorm van een hoge piramide en lijkt op het menselijk lichaam. Het wordt ook wel “Pagode” of “Stupa” genoemd.

Vertaald betekent het symbool “Geen verleden, geen heden, geen toekomst”.

De Hon-Sha-Ze-Sho-Nen is de energie die de Reiki-healing overbrengt door afstand, ruimte en tijd. Het wordt altijd gebruikt bij healing op afstand of bij afwezigheid en wordt ook gebruikt bij handoplegging, zowel voor anderen als voor jezelf.

In het geheel bezien is dit het krachtigste symbool van zowel Reiki II als Reiki III.

De Hon-Sha-Ze-Sho-Nen is ook een ingang tot het akasha-archief met de levensdossiers van iedere ziel en is daarom de meest belangrijke toepassing in het healen van het karma. Dit gebeurt allemaal bij rechtstreekse healing.

Dit zijn de drie symbolen voor Reiki II, gevolgd door nog twee symbolen in de derde graad. De Cho-Ku-Rei is in een healing gericht op het fysieke lichaam, Sei-He-Ki op het emotionele lichaam of het onderbewuste en de Hon-Sha-Ze-Sho-Nen richt de Reiki-energie op het mentale lichaam of de bewuste geest.

De symbolen kunnen alle drie tegelijk gebruikt worden. De symbolen kunnen ook worden getekend en geplaatst op of onder de massagetafel waar je mee werkt.

De symbolen moeten van buiten worden geleerd en dat kan enige tijd vergen. Ze moeten zo worden onthouden dat je ze uit het hoofd kunt tekenen volgens de richtlijnen op de diagrammen. Elke lijn dient exact in de juiste volgorde te worden getekend en de symbolen moeten exact zo worden getekend als ze staan afgebeeld.

Terwijl je de symbolen visualiseert, hetzij om te oefenen of als deel van een behandeling, moet je proberen je tong tegen je verhemelte te houden achter je tanden. Dit verbindt de twee belangrijkste Kundalini/Hara-energiekanalen van het lichaam met elkaar en verhoogt het uitzendvermogen van de symbolen.

Behandel de Reiki-symbolen altijd met respect. Ze zijn geheiligde weergaven van zeer oude energie en belichamen die energie.

Reiki III

Derde-graadsymbolen

De derde-graad-Reiki is het meest opwindende gedeelte van dit verbazingwekkende systeem van genezen. Het is de onderwijsgraad met informatie over de wijze waarop de Reiki-inwijding aan anderen wordt gegeven. Sommige leraren verdelen deze graad in twee delen, de Reiki-behandelaar en de Reiki-master. In onze onderwijsmethode omvat Reiki III al het bovenstaande, zowel informatie over het behandelen als over het lesgeven.

Er is veel discussie in kringen van de traditionele opvatting en van de moderne opvatting over de vraag wie de derde graad zou moeten hebben. Volgens de traditionele opvatting kan de graad van master alleen worden verleend aan mensen die hun leven aan reiki willen en kunnen wijden. De kandidaat wordt een aantal jaren zorgvuldig op geschiktheid getest en verscheidene jaren moeten verlopen tussen de training voor Reiki II en Reiki III. De leerling mag niet om Reiki III vragen, maar het moet worden aangeboden door een master die geïnitieerd is en lesgeeft.

Reiki-learen met de moderne opvatting behandelen tegen lagere prijzen en geven vaker les in de derde graad met veel minder beperkingen.

Het lesgeld voor de Reiki-masteropleiding volgens de traditionele opvatting is 10.000 dollar in de V.S. en 15.000 dollar in Canada en Engeland. Het duurt jaren voordat een nieuwe leraar zelfstandig mag functioneren.

Sommige Reiki III’s die traditioneel zijn opgeleid, zijn vragen gaan stellen bij de kosten en de exclusiviteit, en sommige leraren hebben de lesgelden verlaagd. Anderen zijn hun lesmethode gaan herzien en moderniseren. Het gevolg is dat er veel meer Reiki-masters komen en dat er Reiki-methoden in ontwikkeling zijn. Deze masters ontdekken dat Reiki evenveel voorspoed en voordeel oplevert bij lagere prijzen en dat meer leraren ook Reiki ten goede komt.

Het lijkt er zo vaak op dat vele Reiki-masters en behandelaars overgevoelig zijn voor zaken als afstamming, certificaten en lidmaatschap van de “juiste” organisatie. Belangrijk is om van binnen bij jezelf te weten, dat je verbonden bent met Reiki. Als dat zo is, dan doet er verder niets toe.

In onze opleiding bieden we Reiki III aan, aan bijna iedere integere persoon die dat wenst en de andere twee Reiki-graden heeft.

De Reiki III-symbolen

De training voor Reiki III begint met de introductie van nog twee symbolen. Beide worden gebruikt in de inwijdingsprocedure, maar slechts één ervan wordt gebruikt om te behandelen. Alles in Reiki III is gericht op het geven van de inwijding en de symbolen maken deel uit van deze procedure. De twee derde-graads-symbolen worden aangeduid met Dai-Ko-Myo en met Raku.

De Dai-Ko-Myo wordt gebruikt bij de behandeling en is ook het symbool dat Reiki-inwijdingen overbrengt. De Raku wordt alleen toegepast bij het inwijdingsproces een heeft verder geen doel.

Inwijding

Mocht u geïnteresseerd zijn in Reiki I, Reiki II of Reiki III graad te behalen, neem contact op voor prijzen en overige informatie via ’t contactformulier.

Prijs incl. Lunch: Reiki 1 : 185 euro
Prijs Reiki 2 inclusief lunch: 225 euro

Deze cursussen worden gegeven door Reikimasters Els en Rob van der Heijden.